PKN
Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren
 
Het college van kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden. De meerderheid van het college bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

◦ het meewerken aan de tot standkoming van het beleidsplan, de begroting
  en de jaarrekening van de gemeente;
◦ het zorgdragen voor de geldwerving;
◦ het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere
  activiteiten van de gemeente;
◦ het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
◦ het beheren van de financiën van de gemeente;
◦ het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
◦ het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het
  belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
◦ het beheren van de archieven van de gemeente;
◦ het beheren en onderhouden van de begraafplaats.

 
Samenstelling college van kerkrentmeesters Samenstelling college van kerkrentmeesters

Dhr. P.G.B. van Dorp               

kerkrentmeester    

voorzitter       

Mw. J.H. van Vrouwerff-Haanstra

ouderling-kerkrentmeester

administrateur

Dhr. J. Boneschansker

kerkrentmeester

onderhoud en bouwkundige zaken

Dhr. K. van Zanten

kerkrentmeester

2e secretaris

Mw. P. Sterenberg-van Wamelen

kerkrentmeester
 

penningmeester

Dhr. H. Schelling

ouderling-kerkrentmeester

secretaris

 

lees meer »
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-04-2018 om 10.00 uur
meer details

Informatieavond Rommelmarkt
datum en tijdstip 24-04-2018 om 20:00
meer details

Ophaaldag Rommelmarkt
datum en tijdstip 28-04-2018 om
meer details

 
Ophaaldag Rommelmarkt Ommeren
Op zaterdag 28 april as is de ophaaldag voor de rommelmarkt. Mer informatie onder Rommelmarkt  "activiteiten".
 
Rommelmarkt Ommeren
Rommelmarkt Ommeren
12 mei 2018. Hou de datum vrij en meldt u aan als vrijwilliger!
 
vernieuwde wijkindeling
Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.